இன்றைய கார்டூன்! 12/01/2015

by manthri.lk - Web Team posted almost 6 years ago in கேலிச்சித்திரம்

 

ஆங்கிலம், சிங்களம், தமிழ் ஆகிய பத்திரிகைகளிலிருந்து தெரிவுசெய்யப்பட்ட கார்டூன்…


                               
 
                                         

 

 


                                   மூலம்: சிலோன்
 டுடே 
                                          


                              
                                                                  
                                         


                                   மூலம்: லக்பிம 
                                           

 

 


                                   மூலம்: மவ்பிம
                                           

 

 

 

 


                                   மூலம்: லங்காதீப 
                                           


 

                                  

                                   மூலம்: திவயின
                                            

 

 

 


                                   மூலம்: தினமின
                                          

 

 


                                  மூலம்: வீரகேசரி
                                            


                                 
                                           


                                 மூலம்: சுடர் ஒளி 
                                           

 


comments powered by Disqus